Önümçilik

Içgi önümçiligi

Ilkinji Türkmenistanda

Alýumin gaplarda we bankalarda çaý öndürmek

100-den gowrak içgiler

8 içgi önümçiligi
proizvodstvo-napitki-banner.jpg

Zawodyň işleýşinde ýokary hilli önümleriň köp görnüşini - miwe içgilerini, buzly çaýlary, miwe tagamly suwlary we aloe tagamly içgileri öndürmäge mümkinçilik berýän önümçilik toplumy döredildi. 2023-nji ýylda aýna gapda tebigy şire öndürmek meýilleşdirilýär.

Kompaniýanyň gerimi yzygiderli doldurylýar we içgiler öndürýän zawodlary Türkmenistan bazaryndaky iň gowulary hasaplanýar. Marka önümleri:

ajaýyp tagam

ajaýyp tagam

iň ýokary tebigylyk

iň ýokary tebigylyk

kepillendirilen hil

kepillendirilen hil

uzak wagtlap saklanýar

uzak wagtlap saklanýar

Image

Önümçilik pudagynda kompaniýanyň möhüm seneleri

Kompaniýanyň önümçilik meýdançasy, Anau şäheriniň Ak Bugday etrabynda ýerleşýär we senagatnaýa köçesi we 2012-nji ýyldan bäri ýokary hilli önüm öndürmekde ýöriteleşýär.

2011

2012

2014

2019

2020

2021

2022

Kompaniýanyň düýbi we zawodyň gurluşygy
Alýumin gaplarda içgiler öndürmek
Sowuk çaýyň,  miwe tagamly suwuň plastiki gaplarda çykmagy
Ikinji zawodyň belligi
Täze setiriň başlangyjy: bir gezek ulanylýan käselerde içgiler
Miwe içgisiniň täze ugry 3 täze görnüşi öz içine alýar
Aşakdaky ülňülere laýyklykda şahadatnama bermek: ISO 9001: 2015, FSSC 2002
Image

Biziň ugurlarymyz

Biziň tejribämiz bar

01

Önümçilik
a

03

Gurluşyk
a

02

Metal gurluşy
a

04

Distribusiya
a

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak