Metal gurluşy

Türkmenistanda metal gurluşlary ösdürmekde innowasiýa tehnologiýalary

Zawod doly sikl önümçiligini alyp barýar

In injenerçilik we tehnologiki hasaplamalar, modelleriň we prototipleriň döredilmegi, çyzgylaryň öndürilmegi we tehniki resminamalar ýaly gurluş dizaýny.

Hyzmatdaşlyk

Zawodymyz şahsyýetler we iri gurluşyk kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär, amatly bahalary we amatly töleg usullaryny hödürleýär.
banner-metall-1.jpg

Metallokonstruktsiýa islendik gurluşlary öndürmekde ýöriteleşýär, uly önümçilik kuwwatyna eýe we metal taýýarlamak we gaýtadan işlemek boýunça doly iş siklini ýerine ýetirýär. Şonuň üçin maksadyna, tehnologiki aýratynlyklaryna, dizaýn aýratynlyklaryna garamazdan gysga wagtyň içinde islendik metal gurluşlary öndürip biler. Hünärmenlik - metal gurluşlary, diwarlary, kebşirleýiş, demir mebelleri öndürmek we olary gurnamak.

Iň az önümçilik wagty

Iň az önümçilik wagty

Hyzmatlaryň doly görnüşi

Hyzmatlaryň doly görnüşi

Professional topar

Professional topar

Ýokary hilli önümler

Ýokary hilli önümler

Image

Metal konstruksiýa pudagynda kompaniýanyň möhüm seneleri

Metall pudagynda kompaniýanyň möhüm seneleri
gurluşyk

Dizaýn we polat gurluşyk bazarynda köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa orta we iri biznes segmentleri üçin senagat we söwda desgalaryny durmuşa geçirmekde möhüm tejribe toplady.

2013

2017

2019

2020

Metal gurluşyk pudagynda bir kompaniýa döretmek.
Türk kompaniýasy "Çalik Enerji" bilen şertnama baglaşmak. Kebşirlemekden gurnama çenli 18,000 demir çitleriň gurluşygy.
Elektrik stansiýalary üçin 300-den gowrak kommutator ýygnamak.
Metaly ösdürmekde innowasion tehnologiýalary ulanmak, serişdeleri tygşytlamaga goşant goşýar
Image

Biziň ugurlarymyz

Biziň tejribämiz bar

01

Önümçilik
a

03

Gurluşyk
a

02

Metal gurluşy
a

04

Distribusiya
a

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak