Distribusiýa

Distribusiýa

Iň abraýly pudaklarda “Videojet” ulanylýar

Müşderilerimize wagtlaryny, maliýe we adam resurslaryny mümkin boldugyça netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýän ýokary hyzmat we önümleriň giň görnüşini hödürleýäris.

Videojet gurnamalarynyň sany

Häzirki wagtda Türkmenistanda 800-den gowrak Videojet ulgamy oturdyldy. Galyberse-de, häzirki zaman dünýäsinde ştrih kodlaýyş enjamlary bolmazdan edip bolmaýar, bu kategoriýa POS ulgamlary, bellik printerleri, maglumat ýygnamak terminallary, ştrih-kod skanerleri we tehniki goldaw girýär.
laser-marking-system-3340.jpg

Häzirki wagtda “Videojet Technologies Inc.” ady bilen tanalýan kompaniýa. , tehnologiýalaryň giň toplumy bilen zerur bellikleme çözgütleri bilen üpjün edýär we müşderilere iň ygtybarly we täsirli işlemek, ulanmak aňsatlygy we tehniki hyzmat üçin ýokary hilli enjamlar, sarp edilýän zatlar we hyzmatlar bilen üpjün edýär. Uly we kiçi nyşanly syýa reaktiw printerler, termiki geçiriji printerler, bellik enjamlary we Videojet lazer bellik ulgamlary, möhleti, önümçilik senesi, partiýa belgisi we operator maglumatlary ýaly maglumatlary islendik paketde, konteýnerde 1D we 2D ştrih-kodlar bilen bilelikde çap etmäge mümkinçilik berýär. transport we paletler.

Sergi otagynyň elýeterliligi

Sergi otagynyň elýeterliligi

Türkmenistanda eltip bermek we gurnamak

Türkmenistanda eltip bermek we gurnamak

Ýokary hilli önümler

Ýokary hilli önümler

Öňünden sargyt görnüşi

Öňünden sargyt görnüşi

Image

Paýlaýyş pudagynda kompaniýanyň möhüm seneleri

“Videojet” -i häzirki wagtda dünýäde kodlaýjylaryň we bellikleriň öňdebaryjy öndürijisi diýip atlandyryp bolar. Awtomatiki bellik printerleri ähli ýurtlardaky senagat kärhanalarynda uly islege eýe.

2013

2014

2015

Videojet-iň resmi paýlaýjylary boldy.
Wideojet sergi zaly
Türkmenistanda 200-den gowrak Videojet ulgamyny gurmak
Image

Biziň ugurlarymyz

Biziň tejribämiz bar

01

Önümçilik
a

03

Gurluşyk
a

02

Metal gurluşy
a

04

Distribusiya
a

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak