Aragatnaşyklar

Arza goýmak

Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.

Zawodlarymyz

Hyzmatdaşlyga hemişe açyk we önümlerimiz we önümlerimiz bilen gyzyklanýanlaryň hemmesini hyzmatdaşlyga çagyrýarys.

+993 60 206316

+993 60 206316

Duş - Şenbe 08:00 - 20:00
Ak bugdaý etraby, Annew,
industrialnaýa köçesi
Kartada açmak
Ак бугдай этрап, Аннау,
ул.индустриальная
Kartada açmak

Habarlaşma formasy

Arzaňyzy iberiň

Image

Salgymyz

Ak Bugdaý etraby, Anew,
Industrialnaya köç.

Aragatnaşyklar

info@yaprak-holding.com
Tel: +993 60 206316
Biz Instagram-da - @biz_yaprak